//////
You are here: Home > Filmowy świat > WYKORZYSTANIE OBRAZU

WYKORZYSTANIE OBRAZU

Wykorzystanie obrazu jako tropu poetyckiego — metafory, metonimii (na przykład antologiczna już sekwencja Bogowie z filmu Październik, 1927, paralelizmy między przemawiającymi mieńszewikami a instrumen­tami muzycznymi (tamże), odtwarzanie w po­staci wizualnej kalamburów i gry słów — wszy­stko to wskazuje, że obraz w kinie może zyskać nie będące jego właściwością cechy znaku słownego.Kino montażowe — i tu znowu muszę się powołać na Październik jako na przykład kla­syczny — było kinem zorientowanym na spe­cyficzny język filmowy. Owo świadome bu­dowanie języka filmowego dokonywało się pod bezpośrednim wpływem praw mowy ludzkiej oraz futurystycznych eksperymentów języko­wych, a w szczególności praktyki Majakowskie­go.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *