//////
You are here: Home > Filmowy świat > W KINEMATOGRAFII

W KINEMATOGRAFII

W kinematografii, niezależnie od całego syntetyzmu jej elementów, dominuje przedstawia­jący język fotografii. „Zdejmując” z syntetycz­nej całości filmu poziom fotograficzny postę­pujemy mniej więcej tak samo jak językoznaw­ca, który bada mowę pisaną, zastępując nią całość przedmiotu swych studiów. Na pewnym etapie jednak jest to nie tylko możliwe, ale nawet konieczne.Wszystko co należy w filmie do sztuki, m a znaczenie, niesie tę lub inną informację. Sugestywność kina tkwi w różnorodności skom­ponowanej, w złożony sposób zorganizowanej i maksymalnie skoncentrowanej informacji, rozumianej w szerokim sensie wienerowskim: jako całość rozmaitych struktur intelektual­nych i emocjonalnych przekazywanych odbior­cy oraz oddziaływających na niego w rozmaity sposób — od zapełniania jego komórek pamię­ciowych po przebudowę struktury jego osobo­wości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *