//////
You are here: Home > Kino i film > UMOWNOŚĆ OBRAZU FILMOWEGO

UMOWNOŚĆ OBRAZU FILMOWEGO

Obecnie ważne jest to, że są one zdolne stać się znakami umownymi, że z prostych odbitek rzeczy po­trafią przekształcać się w słowa języka filmo­wego. Umowność obrazu filmowego określają nie tylko prostokątne granice kadru. Świat przed­stawiany jest trójwymiarowy, a ekran ma dwa wymiary. Dwuwymiarowość kadru jest jeszcze jednym jego odgraniczeniem.Potrójne odgraniczenie kardu (na obwodzie przez krawędzie ekranu, od strony objętości przez jego płaszczyznę oraz na osi następstw poprzez kadr poprzedzający i następujący) czynią z niego wyodrębnioną jednostkę struk­turalną. Kadr wchodzi do całości filmowej za­chowując samodzielność nosiciela odrębnego znaczenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *