//////
You are here: Home > Filmowy świat > TYPY ROZRÓŻNIEŃ

TYPY ROZRÓŻNIEŃ

Zestawienie wizualnego obrazu — iconu z nim samym, lecz w innym odcinku czaso­wym. W tym wypadku obraz również odbiera- my jako zestaw cech różnicujących, ale dla zestawienia i przeciwstawienia wariantów bie­rzemy nie obrazy różnych obiektów, ale zmia­nę jednego. Ten typ znaczeniowych rozróżnień stanowi podstawę semantyki filmowej.Te wszystkie trzy typy rozróżnień zjawisk wizualnych stanowią zarazem obiektywne właś­ciwości ludzkiego widzenia.Cały mechanizm zestawień i rozróżnień wią­żący filmowe obrazy w tok narracyjny może być uznany za gramatykę kina. Oprócz tego kino ma również leksykę: fotografie ludzi i przedmiotów stają się znakami tych ludzi i przedmiotów oraz pełnią funkcję jednostek leksykalnych.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *