//////
You are here: Home > Kino i film > SCENA OPEROWA

SCENA OPEROWA

Film zaczy­na się muzyką Giuseppe Verdiego, a kamera filmuje scenę operową, na której odbywa się przedstawienie Trubadura. Narodowo-bohater- ska muzyka Verdiego jawnie staje się syste­mem, za pomocą którego zakodowuje się cha­raktery bohaterów i fabułę. Oderwany od tego kontekstu, film zdumiewa swoją teatralnością, nie ukrywaną dramaturgią operową (miłość, zazdrość, zdrada, śmierć następują tu kolejno po sobie), prymitywizmem chwytów scenicz­nych oraz archaizmem zabiegów reżyserskich. Jednakże na ogólnym tle sztuki, w zestawieniu z filmem Ziemia drży wszystko to nabiera in­nego sensu. Sztuka nagiej prawdy, dążąca do wyzwolenia z wszelkiej umowności artystycz­nej, wymaga od widza dużej kultury i wyrobie­nia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *