//////
You are here: Home > Filmowy świat > RÓŻNE KADRY

RÓŻNE KADRY

Dzięki temu, że rysunek traktowany jest jako słowo; w drugim wypadku kształtuje się narracyjność typu przedstawiającego. Zdolność przekształcania się znaku ikonicznego w tekst narracyjny wynika z obecności w tym znaku pewnych elementów ruchomych.  Tak na wspomnianej taśmie można wyróżnić elementy stałe, które pozwalają powiedzieć o całości, że przedstawia jedną i tę samą twarz, natomiast iei projekcja zmusza do potraktowania tego obrazu jako jednego kadru. Ale i w jego obrębie są elementy zmienne (zdolne do zmian w ramach tego samego kadru).Aby różne kadry mogły być połączone w Sensowny szereg, muszą one mieć na jakimkol­wiek poziomie wspólny element: może to byc ten sam przedmiot przedstawiony z rożnych punktów widzenia, mogą też być dwa różne przedmioty o wspólnym modusie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *