//////
You are here: Home > Kino i film > PERCYPOWANIE WIELKOŚCI

PERCYPOWANIE WIELKOŚCI

Takie percypowanie wielkości przedmiotów ukazanych na ekranie świadczy o  wyłączeniu przestrzeni ekranowej z otaczają­cej ją przestrzeni świata realnego. Dążąc do utożsamienia świata ekranowego ze znanym nam światem rzeczywistym (pierwszy bowiem jest dla nas modelem drugiego — po­za tym swoim przeznaczeniem utraciłby on wszelki sens), powiększenie lub zmniejszenie wymiarów przedmiotu na ekranie (zmianę pla­nu) tłumaczymy sobie jako powiększenie lub zmnie jszenie odległości od przedmiotu do ob­serwatora, czyli do widza. Jest to kwestia bar­dzo ważna, dlatego gdy będziemy mówić o poję­ciu planu i artystycznego punktu widzenia w kinie, rozważmy ją dokładniej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *