//////
You are here: Home > Filmowy świat > ORIENTACJA PRZEKAZU

ORIENTACJA PRZEKAZU

W związku z tym przekaz zorientowany artystycznie znajduje się w sytuacji wewnętrz­nie sprzecznej. Oprócz norm językowych na­kładają się na tekst inne jeszcze, dodatkowe ograniczenia, na przykład rytmiczne i rymowe. Ale gdyby te wszystkie — zadane już od po­czątku — inercje strukturalne realizowały się w obrębie całego tekstu, konstrukcja artystycz­na byłaby całkowicie zautomatyzowana i stra­ciłaby zdolność do przenoszenia informacji. Aby więc nic takiego nie mogło się zdarzyć, tekst artystyczny buduje się przez współdziałanie struktur ukierunkowanych przeciwstawnie — pewne z nich pełnią funkcję automatyzującą, wprowadzając na przykład szeregi uporządko­wania rytmicznego, inne natomiast dezautoma- tyzują tę strukturę, zakłócają inercję oczekiwa­nia i zapewniają systemowi wysoki stopień nieprzewidywalnośoi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *