//////
You are here: Home > Filmowy świat > NA PRZYKŁADZIE FOTOGRAFII

NA PRZYKŁADZIE FOTOGRAFII

Jeżeli zaś jest to żywy 1 e w, to sfilmowany został jeden obiekt o nie pokrywających się modusach (ruch). Fakt, iż widzimy jednocześnie dwa różne przed­mioty (przy czym zmieniają się funkcje obiektu i modusu), stwarza właśnie napięcie semantyczno-emocjonałne, które wywołuje ten frag­ment taśmy filmowej.Rozróżniając w kadrze kategorie obiektu i modusu, będziemy od tej pory zawsze mieli na uwadze ich względność oraz zdolność do wza­jemnej wymiany w przekazie artystycznym.Rozpatrzmy to najpierw na przykładzie po­jedynczej fotografii. Jej odpowiednikiem na taśmie filmowej będzie klatka. Otóż już tutaj napotykamy kompozycję.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *