//////
You are here: Home > Filmowy świat > MONTAŻ

MONTAŻ

Montaż jest jednym z najlepiej poznanych, a zarazem wywołującym ostre starcia polemicz­ne środkiem filmowym. Siergiej Eisenstein, jeden z twórców oraz propagatorów teorii i praktyki kina montażowego, twierdził, że „film — to przede wszystkim montaż”. Prag­nąc prześledzić rozwój montażu w dziejach ki­na, Eisenstein wyznaczył trzy etapy jego ewo­lucji:„Dla kina, któremu właściwy jest jeden punkt widzenia — najważniejsza jest kompo­zycja plastyczna.Dla kina, któremu właściwych jest wiele punktów widzenia — najważniejsza jest kom­pozycja montażowa.Dla kina dźwiękowego — najważniejsza jest kompozycja muzyczna.Zasada ta w nowy sposób ujmuje pojęcie montażu. «Początki» montażu tkwią w kompo­zycji plastycznej, zaś jego «przyszłość» — w kompozycji muzycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *