//////
You are here: Home > Kino i film > BADANIA PSYCHOLOGICZNE

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Badania psychologiczne nad percepcją malarstwa i rzeź­by wykazują, że również tutaj spojrzenie na­sze ślizga się po „tekście”, ustalając swoistą kolejność „czytania”. Jednakże podział na ka­dry wnosi do tego procesu coś zasadniczo no­wego. Po pierwsze — porządek czytania narzuca się tu w sposób stanowczy i jednoznaczny, wy­twarza się składnia. Po drugie — ten porządek podlega nie prawom mechanizmu psychofizjolo­gicznego, lecz prawom języka danej sztuki i uza­leżniony jest od celu koncepcji artystycznej.Jednym z podstawowych komponentów po­jęcia „kadr” jest granica przestrzeni artystycznej. Zanim zdefiniujemy pojęcie kadru, zwróćmy uwagę na rzecz najistotniejszą: odtwarzając widzialny i ruchomy obraz życia, kino rozczłonkowuje go na odcinki. Jest to roz­członkowanie rozmaite.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *